Collectoren voor zonneboilers


De zon is een indrukwekkende bron van energie, ze levert per dag ruim 8.000 keer meer energie dan wij op aarde nodig hebben. Ze zal daarom in de toekomst steeds belangrijker worden als alternatief om ons van energie te voorzien. 

Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van zonne-energie, namelijk via thermische of fotovoltaïsche systemen: 

1) Een manier is dus een installatie met thermische zonnecollectoren. Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte (voor omzetting van zonlicht naar elektriciteit zie hieronder). Deze thermische warmte kan vervolgens gebruikt worden voor het verwarmen van ruimtes of sanitair water, maar ook voor de ondersteuning van een verwarmingssysteem. De warmte wordt meegenomen naar een boiler door een vloeistof die door de collector loopt. De boiler is nodig omdat de vraag naar warm water en het aanbod ervan natuurlijk niet altijd gelijk lopen. In de boiler wordt de warmte van het collectorwater via een warmtewisselaar overgebracht naar het leidingwater. Omdat het water niet altijd een voldoende hoge temperatuur heeft (bv in de winter en tussenseizoenen), is er ook een naverwarmer (op gas of elektriciteit) nodig om het water op de gewenste temperatuur te brengen. 

2) Daarnaast is er de mogelijkheid van fotovoltaïsche zonnecellen of PV-zonnesystemen. Dit zijn zonnepanelen met lichtgevoelige cellen, meestal van silicium in twee lagen. Onder invloed van licht ontstaat er stroom tussen de twee lagen. Een PV-systeem is een flinke investering en er zijn veel zonnepanelen nodig om een kleine ruimte te verwarmen: laboratoriumtests tonen een rendement aan van ongeveer 25% voor de allerbeste zonnecellen, en van 6 tot 16% voor de gewone types. Een PV-paneel met een oppervlakte van 1 m² levert iets meer dan 110 kWh op jaarbasis. Bij een gemiddeld energieverbruik per Vlaams gezin, tussen de 3.500 en 4.000 kWh, is er dus zo’n 35 à 40 m² nodig om in de verwarmingsbehoefte te voorzien. Het is aan te raden niet meer PV-panelen te plaatsen dan nodig is voor uw jaarlijks verbruik. Als u meer stroom produceert dan uw verbruik kunt u als producent beschouwd worden. 

In België levert de zon op jaarbasis een gemiddeld vermogen van ongeveer 1000 kWh per m², wat overeenkomt met de energiewaarde van ongeveer 100 liter stookolie of 100 kubieke meter aardgas. Het is ook belangrijk om te weten hoeveel zonne-energie er in totaal beschikbaar is, want dat verschilt naargelang de locatie. Zo bedraagt de totale jaarlijkse zonnestraling in Oostende 1051 kWh/m²/jaar, in Ukkel 959 en in Saint-Hubert 966 kWh/m²/jaar.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x